Rok szkolny 2020/2021

Scenariusze zajęć on line – realizowane w ramach projektu finansowanego przez Urząd Miasta Poznania: Działania realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID

Wesprzyj „Amici”!

Przekaż swój 1% Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” — KRS 0000100311