Projekty 2021r.

Projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania:

  • Socjoterapia z AMICI

Projekty finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia AMICI:

  • Teatr W Przejściu

Projekty 2020r.

Projekty finansowane ze środków Urzędu Miasta Poznania:

  • Socjoterapia z AMICI
  • Wypoczynek zimowy z AMICI
  • Zakup środków i materiałów ochronnych dla pracowników i beneficjentów niezbędnych przy realizacji zadań
  • Działania realizatorów Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii zapobiegające rozprzestrzenianiu się epidemii COVID
  • Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej”- środki z budżetu Rad Osiedli

Projekty finansowane ze środków własnych Stowarzyszenia AMICI:

  • Teatr W Przejściu

Wesprzyj „Amici”!

Przekaż swój 1% Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” — KRS 0000100311