Witryna nie zawiera tagi, więc na tą chwile nie ma tu nic do wyświetlenia.

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Rodzinom AMICI powstało w roku 2002. Celem naszego Stowarzyszenia jest pomoc dzieciom i ich rodzinom, będącym w trudnej sytuacji, pragnącym korzystać ze zdrowego stylu życia bez użycia alkoholu.

Członkami Stowarzyszenia są w większości pedagodzy i psycholodzy. Stworzyliśmy od podstaw Świetlicę Socjoterapeutyczną – „Pracownię Umiejętnośći AMICI” na os. Lecha 104a w Poznaniu, gdzie odbywają się zajęcia z dziećmi i młodzieżą w wieku od 6 do 18 lat.

Oprócz zajęć socjoterapeutycznych i pomocy w nauce (wolontariusze: poloniści i matematycy, angliści) prowadzone są również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. Dzieci i młodzież biorą udział w zajęciach: plastycznych, modelarskich, teatralnych, informatycznych, muzycznych, kulinarnych i szachowych. Dużą atrakcją są organizowane dla nich oraz ich rodziców i zaprzyjaźnionych sponsorów imprezy. Są to m. in. jasełka, wieczory poezji, karaoke, dni sportu, kiermasze świąteczne i parady talentów, na których jest okazja do wspólnej zabawy.

Dzieci cenią sobie niezmiernie możliwość wypoczynku letniego, który im organizujemy, a także możliwość brania udziału w licznych wycieczkach i konkursach.

Praca naszej organizacji była trzykrotnie kontrolowana. W 2003 i w 2006 roku pozytywnie o naszej pracy wypowiedział się kontrolujący nas Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Poznania, od którego corocznie otrzymywaliśmy dotację. W 2004 roku, po kontroli przeprowadzonej przez Fundację ETOCH z Warszawy, stwierdzono, że placówka nasza spełnia standardy świetlic socjoterapeutycznych, zatwierdzone przez Urząd Miasta Poznań.

Od 2004r. organizacja nasza uzyskała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Wesprzyj „Amici”!

Przekaż swój 1% Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom i Rodzinom „Amici” — KRS 0000100311